PŘIHLÁSIT REGISTROVAT

Technické informace

  Předregistrace REACH
  V současné době zveřejnila Evropská chemická agentura na svých webových stránkách seznam prvních 50 000 zaregistrovaných látek. Zájemci si mohou tento seznam  ve formátu CSV stáhnout. Formát CSV lze bez problémů načíst Excelem. Veškeré informace najdete na stránkách ECHA (European Chemicals Agency) .
  Kompletní seznam bude uveřejněn počátkem ledna 2009.  Na výše uvedená webové stránce lze vyhledávat podle  EU Number  nebo podle CAS Number.

  REACH- informace pro servisní firmy

  Na veletrhu Chillventa konaném ve dnech 15.-17.10.2008 v Norimberku se také diskutovalo o nařízení týkající se registrace chemických látek a substancí. Toto nařízení je známé pod zkratkou REACH. V dalších odstavcích tedy uvádíme základní informace o nařízení REACH, které by měly znát servisní firmy.

  Co REACH nařizuje?
  Krátce a populárně řečeno, nařízení REACH předepisuje všem výrobcům chemických látek a substancí, které jsou vyráběny na území EU v množství vyšším než 1000kg/rok, aby tuto látku (substanci) zaregistrovali u příslušné registrační organizace. Povinnost registrace se vztahuje i na dovozce, kteří chemické látky a substance dovážejí z třetích zemí na území EU v množství vyšším než 1000kg/rok. Je Potřeba si uvedomit, že se neregistrují hotové výrobky, ale chemické látky (substance), které se používají pro výrobu konečných výrobku. Za registraci se samozřejme platí nemalé částky.

  Co znamená REACH pro firmy?
  Nařízení REACH zasáhne všechny podnikatelské subjekty na území EU a je zcela jedno, zdali se jedná o nadnárodní koncerny a nebo posledního živnostníka. Každý totiž používá ruzné výrobky, pro jejichž výrobu jsou použity chemické látky. Nejedná se pouze o typické,
  chemické výrobky, jako jsou například oleje, chladiva, hnojiva a lepidla, ale treba i o ruzné obalové fólie, PET-láhve, izolace elektrických kabelu a další. Napríklad v polohermetickém kompresoru se narízení REACH vztahuje na POE olej, lak – vnejší barvu, lak - izolaci vinutí elektromotoru, různé druhy těsnění, kryt svorkovnice, pokud se jedná o výlisek z plastu, průchodky pro elektrické vodiče atd.

  Jak je to s registrací látek?
  V nařízení je stanovena doba, do které musí být všechny látky zaregistrovány. Protože tato registrace je časově a dokladově velice náročná, byla stanovena doba takzvané předregistrace. Prostrednictvím předregistrace by úřady měly získat základní údaje o počtu registrovaných látek a firmách, které tyto látky vyrábějí, nebo dovážejí na území EU. Datum ukoncení předregistrace bylo stanoveno na 30.11.2008. Číslo předregistrace je obecným, nic neříkajícím pořadovým číslem, pod kterým lze v databázi dohledat základní údaje o registrované látce a o tom, kdo látku zaregistroval. Z tohoto čísla nelze zpětne vyčíst žádné údaje o množství, druhu látky a původu látky atd. Protože se tedy jedná o obecná, nic neříkající čísla, došlo k dohodě velkých firem, že tato předregistracní čísla nebudou v první fázi zveřejňována. Důvodem tohoto momentálního nezveřejnění je snaha zamezit nekalým praktikám při předregistraci a zároveň podvodům s publikací cizích předregistračních čísel.
  Všichni dodavatelé mají povinnost informovat své odběratele o tom, zda jimi dodávané látky jsou zaregistrovány. Forma této informace však není předepsána, takže muže být použito jak prohlášení výrobce, stejne tak publikace na webových stránkách. Jelikož každá chemická látka má svuj bezpečnostní list, měli by výrobci od roku 2009 uvádet předregistrační čísla v bezpečnostních listech. V průběhu prosince 2008 se budeme snažit od našich dodavatelů získat údaje o předregistraci REACH. Tyto údaje budeme zveřejňovat na našich webových stránkách.
  Stav: 10/2008
  Home Schiessl
  Facebook Schiessl
  Silou hlasu
  CzechEnglish German
  HOME Schiessl

  Created by © 2008 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek